Meer

Inhoud

We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

Over onze samenleving

Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel. 

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

  • Iedereen
    We willen dat elke inwoner van onze gemeente de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en schip raken.
  • Dichtbij
    Als u zorg nodig heeft, moet u die dichtbij kunnen krijgen. Het liefst bij u thuis. En anders dichtbij, in uw eigen wijk. We vinden ook dat u zelf moet kunnen kiezen voor de hulp die het beste bij u past. We gaan meer aandacht besteden aan hoe we kunnen voorkomen dat u zorg nodig heeft.
  • Makkelijk bereikbaar
    U moet zorg van een specialist net zo makkelijk kunnen krijgen als algemene zorg. En u moet zoveel mogelijk hulp krijgen om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
U kunt ons helpen
Zorg is niet alleen een taak voor de gemeente, maar ook voor u. U kunt ook zelf kijken waar u bij u in de straat of buurt mensen kunt helpen. Vooral als die zich bevinden in een kwetsbare situatie. Ook zorginstellingen, organisaties in het welzijnswerk, mantelzorgers, onderwijs, (sport)verenigingen en andere maatschappelijke instellingen kunnen helpen om onze doelen op het gebied van zorg te bereiken.
 
Wat gaat dat kosten?
We denken dat dit niets extra’s kost. We proberen onze doelen namelijk te bereiken met het geld dat we krijgen van de landelijke overheid. Maar als het nodig is, gebruiken we er ook geld voor van onze gemeente.
 

Wat willen we bereiken?

Stroud moet weer een dorpshuis worden, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarvoor willen we dat zo veel mogelijk culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten in het gebouw komen. Dat is goedkoper. Met die besparingen kunnen we de kwaliteit van Stroud verbeteren. 

 

Wat gaat dat kosten?

We reserveren elk jaar € 40.000 om Stroud als dorpshuis in te richten.

 

Wat willen we bereiken?

We willen stimuleren dat inwoners van Putten (meer) gaan sporten en bewegen. Omdat we vinden dat dat belangrijk is voor een gezonde leefstijl, sociale vorming en meedoen. 

 

Wat gaat dat kosten?

Niets extra’s. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is.