We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

Over onze samenleving

Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel.